Skip to main content

JC Gaeilge
JC Gaeilge
3,650 followers
8 questions
15 posts

Do you have questions about JC Gaeilge?

Log in to ask questions about JC Gaeilge publicly or anonymously.

Frásaí

 

Share Notes
JC Gaeilge

Gleann Alainn Notes

Téamaí an drama

1.An timpeallacht

Is é an timpeallacht téama an drama seo- truailliú na timpeallachta agus tábhacht na timpeallachta.

Sa drama seo, téann grúpa daoine óga chuig áit álainn ar phortach. Tá radharc álainn ar loch agus sliabh chun péintéireacht a dhéanamh den tírdhreach álainn. Feiceann said málaí plaisteacha, adhmad agus bruscar ar bhruach an locha sa ghleann álainn .Cuireann sé sin isteach go mór orthu.

Téann na daoine óga I bhfolach chun breith ar na daoine atá ag dumpáil an bhruscair in aice an locha. Tagann beirt fhear, mar atá, Séamus Dubh agus Peadairín, agus tosaíonn said ag... (More)

Litir samplach

Share Notes
JC Gaeilge

Sample answer for 'Stadeolaíocht' by Marcus Mac Conghail-Did you enjoy the poem?

Ar Thaitin an dán leat?

  • Thaitin an dán 'Stadeolaíocht' go mór liom.
  • Is maith liom an teachtaireacht atá ag an bhfile dúinn.
  • Tá an file ag rá linn go mbímid ag cailleadh amach ar go lear rudaí tábhachtacha sa saol mar bímid sáite san fhón cliste.
  • Is maith liom na moyhúcháin atá sa dán seo.
  • Mar shampla, is maith liom an greann atá sa dán seo.
  • Is maith liom na híomhanna atá sa dán seo.
  • Mar shampla, is maith liom an íomhá de 'radharc fíor ama' den tiománaí ag féachaint ar an bhfile agus an bus ag dul thar bráid.... (More)