StudyNotes.ie

Teideal an Dáin

  • Níor thuig mé teideal an dáin seo nuair a léigh mé é ar dtús. Nuair a léigh mé an dán cúpla uair, thuig mé an teideal.
  • Ba mhaith leis an file 'stad' a chur leis an teicneolaíocht agus is as sin a thagann an teideal 'stadeolaíocht'.
  • Tagraíonn an stad le 'stad an bhus' chomh maith.
  • Is teideal cliste agus oiriúnach é an teideal dar liom.