Skip to main content

Join your FREE online community of students & teachers

Gabrielle liked an hour ago
Share Notes
JC Gaeilge

Sample answer for Stadeolaíocht by Marcus Mac Conghail

Téama an Dáin

 • Ceapaim gurb é 'tionchar an fhóin chliste' an príomhthéama sa dán 'Stadeolaíocht'.
 • Úsáideann an file scéal gearr greannmhar chun teachtaireacht thábhachtach a thabhairt dúinn.
 • Tá an file ag rá go mbímid ag cailleadh amach ar go leor rudaí tábhachtacha sa saol mar bímid sáite san fhón cliste.
 • Cailleann an file an bus mar tá sé sáite ina fhón cliste.
 • In áit ceist a chur ar dhuine, seiceálaimíd gach rud ar Google.
 • Ba cheart dúinn an fón a chur i leataobh agus féachaint ar an saol atá thart orainn.
 • Gan dabht, tá tionchar mór ag an bhfón cliste... (More)

Vaporization Ionization acceleration separation detection

Them 5 words are all you really need to know, as far as i know.

Alvita liked 4 days ago
Share Notes
LC Physics

All Physics Definitions for Leaving Certificate - Higher Level

Light

 • Refraction is the bending of light as it goes from one medium to another.
 • Laws of Refraction: (1) Incident ray, refracted ray & normal are on the same plane. (2) Sine I/Sine R is constant.
 • Refractive Index: Sine I/Sine R = 1/Sin C = Real depth/Apparent depth = c1/c2
 • Critical Angle: The angle whose angle of incidence is 90 when light goes from a denser to a rarer medium.
 • Total Internal Reflection: When light travelling from a denser to a rarer medium strikes the second medium with an angle of incidence greater than the critical angle, it is reflected... (More)
Cibile updated 6 days ago