StudyNotes.ie

Suíomh:

 • Tá an t-úrscéal seo suite sa teach Uí Bhraonáin, sa scoil, sa seanbhothan, sa Ghealtacht agus ar an mbóthar.
 • Tharla comhrá, cinntí agus troid sa theach, mar shampla, tharraing Timmy sceilp do Sharon nuair a téann sí abhaile déanach.
 • Tá an cúpla ag déanamh a dTeastas Shóisearach - tá Éile ag déanamh stáidéar go díograiseach, ach tá Sharon rácanach sa seomra ranga agus tá sí ag bulaíocht cailín bocht.
 • Feiceann Sharon Timmy agus múinteoir óg ag pógadh sa seanbhothan - tá caidreamh adhaltrach ag Timmy le Bláithín de Clár.
 • Téann an cúpla go dtí an Ghealtacht sa samhradh, agus tógann Sharon drúgaí anseo, agus tosaíonn sí ag argóint le hÉile.
 • Glaoann Sharon ar Mícheál chun síob a fháil, agus tógann sí píollaí agus ólann sí alcól.
 • Tosaíonn sí ag tiomáint agus tharla timpiste ar an mbóthar.
 • Mharaigh sí a Dhaid agus Mícheál, agus anois tá míchumas uirthi.

Caractair:


Éile

Uaigneach - Dar liom, is duine an-uaigneach í Éile. Is cúpla í ach níor chaith Sharon go maith léi. Níl aon duine aici chun labhairt leo faoina fadhbanna agus an teannas sa teaghlach. Mar sin, bíonn sí ag caint leis an gcapall a comharsan. Insíonn sí gach rud do ‘Charlie’. Faigheann sí faoiseamh ag plé a fadhbanna leis an gcapall.

Dílis - I mo thuairim, is deirfiúr dílis í Éile. Cé go mbíonn Sharon gránna léi, bíonn Éile i gcónaí dílis do Sharon. Bíonn sí ag insint bréige ar son Sharon. Bíonn sí ar thaobh Sharon lena tuismitheoirí. Bíonn imní ar Éile faoi Sharon mar bíonn sí ag ól vodca, ag dul amach le buachaillí, ag tógáil drugaí, ag caitheamh tobac agus ní bhíonn sí ag obair ar scoil

Timmy (Athair)

Mailíseach - Bhí rún an-mhór ag Timmy - bhí caidreamh adhaltrach aige. Snúic sé timpeall le múinteoir níos óga sa scoil agus bhí sé ag insint bréige do a chlann gach uair. Chaith sé am le Bláithín de Clár agus fuair Sharon amach a rún sa deireadh.

Mídhílis - Bhí caidreamh adhaltrach ag Timmy, agus níor chaith sé le Máiréad i gceart. Ní raibh comhrá ceart eatarthu le tri mhí anuas. Rinne sé feall ar a theaghlach. Tá sé mídhílis dá a bhean chéile agus sa deireadh, scaoil sé a rún léi.

Mothúcáin:


Áifeála

Insíonn Éile a fadhbanna do Charlie, an capall a comharsan béaldorais, áfach, casann Sharon le halcól agus le drugaí chun déileáil lena cuid fadhbanna. Mharaigh Sharon a Dhaid agus Mícheál Ó Laoire, agus anois tá míchumas uirthi mar d'ól sí agus thiomáin sí. Bíonn áifeála aici don chuid eile dá saol.

Buaicphointe:

 • Tá críoch thragóideach obann ar an dráma.
 • Ní raibh mé ag súil leis an gcríoch.
 • Insíonn Éile a fadhbanna do Charlie, an capall a comharsan béaldorais, áfach, casann Sharon le halcól agus le drugaí chun déileáil lena cuid fadhbanna.
 • Tá Sharon agus Éile sa Ghaeltacht, ach tharla troid idir an cúpla.
 • Glaonn Sharon ar Mícheál Ó Laoire chun síob a faigheann.
 • Shleamhnaigh sé piollaí di agus thosaigh sí ag ól alcól.
 • Dúirt sí go raibh sí i ngrá leis faoi thionchar na bpiollaí.
 • Thosaigh sí ag tiomáint, agus bhí an timpiste thart i bpeabadh na súl.
 • Mharaigh Sharon a Daid agus Mícheál, agus anois tá míchumas uirthi.

Téamaí:


Fadhbanna Theaghlach

Dar liom gurb é Fadhbanna Theaghlach téama an t-úrscéal ‘Cúpla’. Tá a lán fadhbanna sa theaghlach Sharon agus Éile. Tá Timmy sa caidreamh adhaltreach, agus ní raibh comhrá ceart eatarthu le tri mhí anuas. Bíonn Sharon gránna lena deirfiúr Éile, agus ní bhíonn aon duine uirthi chun a cuid fadhbanna a phlé. Mar sin, bíonn sí ag caint lena capall a comharsan darb ainm Charlie. Ní bhíonn a lán cumarsáid sa theaghlach; níor inis Sharon de a máthair faoi cad a tharla sa seanbhothán. Tá a lán teannas idir na thuismitheoirí agus idir an chúpla. Bhí troid idir an chúpla ag an gcoláiste, agus mar sin thosaigh Sharon ag tógáil drugaí. Anois, déantar pairon a chur ar Sharon agus tá Timmy marbh. Mar sin, tá sé soiléir gurb é Fadhbanna Theaghlach téama san úrscéal seo.

Caidreamh Adhaltreach

Measaim gurb é Caidreamh Adhaltreach téama san úrscéal seo. Tá sé soiléir go bhfuil teannas idir Timmy agus Máiréad. Ní raibh comhrá ceart eatarthu le tri mhí anuas. Baineadh geit asam nuair a d’fhéach Sharon isteach sa seanbhothán agus chonaic sí Timmy ag pógadh bean éile. Anois tá a lan brú ar Sharon, agus casann sí le halcól agus le drugaí chun déileáil lena cuid fadhbanna. Tá teannas mór idir Sharon agus a hathair anois, agus bhagair Sharon air. Ní raibh Timmy in ann creidiúint go raibh a iníon á chur faoi dhúmhál. Sa deireadh, d’inis Timmy de Máiréad faoi a chaidreamh adhaltrach, agus dúirt sí gur cheap sí gur cheart dóibh scaradh ar feadh tamaill.

[other questions that could come up on Cúpla are: feelings about the climax, an alternative ending, 3 questions for 1 of the characters or 3 questions for Ó Céilleachair]

Would you have notes on Sharon by any chance?

Thank you, this is massive help!

thank you so much these are great!