StudyNotes.ie

Téama an Dáin 

  • Ceapaim gurb é 'tionchar an fhóin chliste' an príomhthéama sa dán 'Stadeolaíocht'.
  • Úsáideann an file scéal gearr greannmhar chun teachtaireacht thábhachtach a thabhairt dúinn.
  • Tá an file ag rá go mbímid ag cailleadh amach ar go leor rudaí tábhachtacha sa saol mar bímid sáite san fhón cliste.
  • Cailleann an file an bus mar tá sé sáite ina fhón cliste.
  • In áit  ceist a chur ar dhuine, seiceálaimíd gach rud ar Google.
  • Ba cheart dúinn an fón a chur i leataobh agus féachaint ar an saol atá thart orainn.
  • Gan dabht, tá tionchar mór ag an bhfón cliste ar an saol nua aimseartha seo.