StudyNotes.ie

Anyone have daideo junior cert notes

‘Daideo’  le Áine Ní Ghlinn

 • Liam
 • Buachaill óg ó theaghlach foréigneach (a violent household) is ea Liam.
 • Is mac dílis (loyal) grámhar (loving) é.  
 • Is buachaill cineálta (kind) féin-íobartach (self-sacrificing) é agus tá sé ag iarraidh go mbeidh a Mham sona.  
 • Is duine tuisceanach (understanding) é freisin mar bíonn trua (pity) aige don seanduine nuair a chloiseann sé a scéal brégach.
 • Tá Liam cliste (clever) freisin.  
 • Ach is buachaill soineanta (naive) somhealta (gulliable) é Liam chomh maith.
 • Tá an rud dhéannan sé amaideach (foolish) agus contúirteach (dangerous).  
 • Imíonn sé le duine nach bhfuil aithne dá laghad aige air murach (if it werent for) fear na dticéad, bheadh críoch eile ar fad ar an scéal.  
 • ‘Daideo’
 • Seanduine uaigneach brónach is ea ‘Daideo’ de réir cosúlachta.  
 • Is duine olc (evil) suarach (contemptible) é an seanfhear seo.
 • Duine gan trua (pitiless) gan trócaire (merciless) atá ann.
 • Bíonn sé ag faire amach (looking out) le haghaidh pásití saoineanta agus déanann sé iarracht an páiste a mhealladh le bréaga.  
 • Is duine éirmiúil (intelligent) cliste é ‘Daideo’.
 • Éisteann sé le scéal Liam agus tuigeann sé go díreach (exactly) conas déileáil (to deal with him). An rud is measa (the worst thing) faoi, áfach, ná go dtuigeann sé go bhfuil saol crua brónach ag Liam.  
 • Duine claon (perverse) cam (crooked) atá ann.  
 • I gcaibidil a seacht déag…
 • Chonaic ‘Daideo’ soilse gorma agus Gardaí gach áit.
 • Bhí sé gafa.
 • D’oscail na Gardaí doirse an chairr.
 • Dúirt siad leis an mbeirt teacht amach agus a lámha ar a gcloigeann.
 • Bhí fear na dticéad ag caint le Garda.
 • Anisn chuimhnigh sé go bhfaca sé an seanduine le buachaill óg cheana (before).
 • Buachaill ar durlas a chuaigh ar iarraidh (missing) sé mhí ó shin.
 • Cathal Ó Dufaigh ab ainm don buachaill agus níor tháinig sé abhaile riamh.
 • Fuair fear na dticéad a mhála scoile, sin an méid.
 • Bhí fear na dticéad cinnte go raibh Cathal Ó Dufaigh leis an seannduine ar an traein an lá a d’imigh sé ar iarraidh.
 • Sin é an fáth ar ghlaoigh sé ar na Gardaí.
 • Thaitin an buaicphointe seo liom mar gur gabhadh ‘Daideo’ agus Manús agus bhí Laim slán, buíochas le Dia.