StudyNotes.ie

“Tugann an clár seo léargas do mhúinteoirí agus do dhaltaí ar cad le bheith ag súil leis sa scrúdú agus cén struchtúr a bheidh air. Cuirfidh an ghné seo na daltaí ar a suaimhneas agus iad ag ullmhú don scrúdú. Tá an clár seo oiriúnach do dhaltaí ag gach leibhéal cumais mar go mbeidh comhairle phraiticiúil ann maidir le conas na botúin choitianta a sheachaint agus le cumarsáid éifeachtach a dhéanamh leis an scrúdaitheoir. Tá cuid den chlár dírithe ar dhaltaí a bhfuil Gaeilge líofa acu le cuidiú leo cur lena líofacht, lena stór focal agus lena scileanna cumarsáide roimh an scrúdú.”

This program provides insight to teachers and students on what to expect in the exam and how it will be structured. This feature will ease the students in preparing for the exam. This program is suitable for students of all abilities as a practical advice on how to avoid common pitfalls and effective communication with the examiner. Part of the program is aimed at students who are fluent in Irish to help build their fluency, their vocabulary and communication skills before the exam.