StudyNotes.ie

Jisna Jis

· 1 min read · 167 views
 • D’fhógair an Eagraíocht Sláinte Dhomhanda (WHO) Covid-19 (Coróinvíreas) mar éigeandáil Sláinte Poiblí (public health emergency).
 • Deimhnithe (confirmed)
 • Is ábhar imní idirnáisiúnta é seo freisin.
 • Is galar análaithe/riospráide é seo.
 • Iarrtar orainn (Aimsir L.) ár lámha a ní go minic. / Iarradh orainn (Aimsir C.)
 • Is gá dúinn a bheith cúramach.
 • Dúradh linn fanacht amach ó dhaoine eile an oiread agus is féidir linn (as best as we possibly can).
 • Cuireadh ócáidí faoi dhaoin (indoor occasions) a mbeadh os cionn 100 duine cruinnithe (gathered) acu ar ceal.
 • Dúradh linn freisin a laghad teagmhála a bheith againn le daoine eile agus is féidir.
 • Dhún an iar-thaoiseach (former taoiseach), Leo Varadkar, na scoileanna ar fad.
 • Creidim gur cinneadh cliste/ciallmhar a bhí ann.
 • Cheap an Rialtas go gcuirfeadh na beartais (policies) seo moill ar leathadh (delay the spread).
 • Tá súil agam go mbeidh vacasín (réiteach - solution)ar fáil go luath, ach nílim dóchasach.
 • Tá an paindéim seo ag dul in olcas.
 • Tá dúshlán ollmhór amach romhainn.
 • Iarradh ar shaoránaigh na tíre (citizens of the country) iobairtí (sacrifices) ollmhóra a dhéanamh ar mhaithe le sláinte na tíre.
 • “Ní neart go cur le chéile” a dúirt an iar-aire sláinte Simon Harris agus bhí an ceart ar fad aige.
 • Ba cheart dúinn cabhrú lena chéile.