StudyNotes.ie

Ce mhéad romhaire atá sa teach?
Ára stop! An bhfuil ‘fhios agat, tá a lán riomhairi sa teach again. Ar an gcéad dul síos, tá romhaire glúine agamsa agus mo dheirfiuir, agus creid é nó ná creid, tá iPad agamsa, ag Mam agus mo dheirfiuir.

An bhfuil an t-idirlíon agaibh sa teach?
Ó tá. Tá banda leathan againn, buiochas le Dia. Córas diailithe a bhí againn ach bhí córas dialithe an mhall, an dtuigeann tu? Dáiríre, bhí sé go hainnis. Ach tá an banda leathan thar cionn.

An maith leat na suíomhanna sóisialta?
An bhfuil ‘fhios agat, is fuath liom na suíomhanna sóisialta. Tá siad áiféiseach, an dtuigeann tú! Cur amú ama is ea iad. Ha ha! Níl mé ach ag magadh. Is aoibhinn liom na suíomhanna sóisialta! Tá siad dochreidte! Caitheamh aimsire an taitneamhach is ea iad. Is ball de Facebook mé, bíodh ‘fhios agat! Fan go bhfeice mé, cad a dhéanaim ar mo leathanach? Bhuel… caithim mo chuid ama ag caint le mo chairde, ag roinnt pictiur… agus… bhuel, an dtuigeann tú… ag caint faoin saol, leis an fhírinne a rá.

An mbíonn tú ag féachaint ar Youtube?
Ó féachaim ar Youtube go minic. Tá sé iontach, dairíre. Is breá liom ag breathnú ar fhíseáin ceoil.

An bhfuil suíomh idirlín ag do rogha grúpa ceoil?
Is iad The Script an grúpa is fearr liom. Ach nil a fhios agam go raibh suíomh idirlín acu.

An bhféachann tú ar an teilifís ar líne?
Creid mise, Ni féachaim ar an teilifís ar líne an dtuigeann tu? mar nil aon t-am agam. Sin i an fhírinne ghlan!

An mbíonn tú ag íosladáil stuif ón idirlíon?
Ára stop! An bhfuil ‘fhios agat, íoslódálaim gach cineál rudaí ón ídirlíon. Tógaim amhráin, cláracha raidio i mo thír.. gach rud faoin spéir, dáiríre.

An mbíonn tú ag siopadoireacht ar líne?
Sin ceist mhaith.. bhuel.. fan go bhfeice me.. mar is eol duit fein ní ceannaím ar line mar, i mo thuairim fein, tá sé contúirteach. Ach amhain nuair ceannaíonn Mam agus Daid ticéid eitleáin ar aerlingus.ie agus ar ryanair.com mar go bhfuil siad suímh muinín.

An bhfuil buntaisti agus mibhuntaisti ag baint leis an idirlion?
Hmmm.. Ceist mhaith. Bhuel, áit iontach is ea an t-idirlíon, ach is feidir leis an idirlíon a bheith contúirteach uaireanta. Tá go leor daoine aisteacha amuigh ansin. Bionn daoine mailíseacha ar líne freisin. Téann siad ar líne agus bíonn siad ag faire amach le haghaidh daoine óga atá uaigneach nó leochaileach. Deanann siad iarracht na daoine óga seo a mhealladh.

An bhfuil aon rialacha sábhailteachta nn (maidir leis an idirlíon)?
Bhuel, cinnte nios cheart aon eolas pearsanta a thabhairt amach ar line agus gan dabht ar bith, níor cheart bualadh go rúnda le haon duine a casadh ort ar an idirlíon.

An dtarlaíonn bulaiocht ar líne?
Cinnte, tarlaíonn bulaícht ar line- gan dabht ar bith. Bíonn daoine ag bulaíocht ar shuíomhanna áirithe. Chomh mait leis sin, fágann daoine teachtaireachtaí gránna ar leathanach duine, nó scaipeann siad ráflaí mailíseacha fúthu.

An féidir aon rud a dhéanamh faoin mbulaíocht seo?
Is féidir, cinnte. Ar an gcéad dul síos, ba cheart cóip a choinneáil d’aon ábhar bulaíchta a chuirtear suas ar líne. Chomh maith leis sin, ba cheart insint do dhuine fásta éigin atá le trust cad atá ar siúl.