StudyNotes.ie

Does anyone have notes on Jeaic Ar Scoil.

Tá Jeaic sé bliana d’aois. - Jeaic is six years old

Tá sé ag dul ar scoil don chéad uair. Tá éide scoile nua

air - bróga leathair agus léine mhíchompórdach. - He is

going to school for the first time. He has a new uniform on

him - leather shoes and an uncomfortable shirt.

Tá sceitimíní air. - He is excited.

Tá sé ag tnúth go mór leis an scoil. Is duine fiosrach é.

Tá sé lán d’iontas. - He is really looking forward to school.

He is an inquisitive person. He is full of wonder.

Téann sé go dtí stad an bhus ina aonair. Tá sé

neamhspléach. ‘Ná póg mé maim’ a deir Jeaic. Tá náire

air. - He goes to the bus stop on his own. He is independent.

‘Don’t kiss me mum’ says Jeaic. He is embarrassed.

Tá sé ag tnúth go mór leis an scoil. Is duine fiosrach é. Tá sé

lán d’iontas. - He is really looking forward to school. He is an

inquisitive person. He is full of wonder.

Téann sé go dtí stad an bhus ina aonair. Tá sé

neamhspléach. ‘Ná póg mé maim’ a deir Jeaic. Tá náire air.

- He goes to the bus stop on his own. He is independent. ‘Don’t

kiss me mum’ says Jeaic. He is embarrassed.

Tá máthair Jeaic lán de ghrá dó. - Jeaic’s mother is full of

love for him

Tá imní uirthi faoina mac. Tá súil aici go mbeidh sé ceart

go leor. - She is worried about her son. She hopes that he will

be ok.

Feicimid an grá nuair atá an file ag féachaint amach an

fhuinneog ar Jeaic. - We see love when the poet is looking

out the window at Jeaic.

Tá bród uirthi freisin. D’fhás Jeaic aníos thar oíche. Tá sé

cosúil le fear beag anois. - She is proud too. Jeaic grew up

overnight. He is like a little man now.

Tugann an file beannacht dá mac. Guíonn sí rath air. - The

poet gives a blessing to her son. She wishes him success.

Molann an file a mac as a bheith fiosrach agus

neamhspléach. - The poet praises her son for being inquisitive

and independent.

Cén Mothuchán is láidir atá sa dán seo , dar leat?

Is é grá an mothuchán is láidir insan dán seo.

Tíonn muid grá mham do Jeaic nuair atá sí ag iarraidh é a

choinnéal slán agus é ag fanacht ar an bhus. Tásí ag

tabhairt néamhspleachás do ach go fóill tíonn muid an grá

nuair atá sí ag amharc amach do ar chúl an cuirtín.

“Go dtugfainn leathshúil fén gcuirtín”.