StudyNotes.ie

Cad é an mothúchán is láidre sa dán seo? 

  • Is é an greann an mothúchán is láidre sa dán 'Stadeolaíocht' dar liom.
  • Insíonn an file scéal gearr simplí faoi cé chomh gafa is atá daoine leis an teicneolaíocht sna laethanta seo.
  • Bhí an file ag lorg eolais faoin amchlár an bhus ar a fhón póca.
  • Nuair a bhí a cheann sáite ina fhón, tháining agus d'imigh an bus.
  • Níor stop an bus mar níor chuir sé a ordóg amach.
  • Fuair sé 'radharc fíor ama' den tiománaí ag féachaint air agus an bus ag dul thar bráid.
  • Is íomhá greannmhar é seo agus chuir an íomha seo ag gáire mé.
  • Gan dabht, is é an greann an mothúchán is láidre sa dán seo.

I have a test on Friday about this poem and one of the questions is going to be on the strongest feelings does this make sense 

an mothuichain  is laidre: i mo thuairimse  is é mothuicháin is láidre sa dán seo na frustrachas (the strongest feeling: in my opinion the strongest feeling in this poem is frustration)