StudyNotes.ie

Mo Scoil

Táim ag freastal ar an scoil seo. Meánscoil Iognaid Rís an t-ainm atá ar an scoil seo. Mar is eol duit féin, is scoil bhuachaillí an scoil seo. (Tagaim ar scoil ar an mbus. Tógann sé fiche go tríocha nóiméad dom teach ar scoil nuair bíonn an trách go holc ar maidin. Tá an iomarca carranna ar an bóithre. Cuireann an méid tráchta thart timpeall na scoile is teach go mór orm. Ach nuair a tá mé go luath níl an tracht chomh dona.) Is scoil mhór í an scoil seo. Tá seacht gcead daltaí sa scoil agus sílimse, idir daichead agus caoga múinteoirí. Tosaíonn na ranganna ag naoi a chlog agus chríochnaíonn siad ag ceathrú chun a ceathair de gnáth ach bíonn leathlá again gach Céadaoin. Gan amhras, caithfidh mé a rá go dtaitníonn an scoil go mór liom. Tá atmaisféar deas, cardiúil le brath ann. Ceapaimse go bhfuil caidreamh maith idir na daltaí agus múinteoirí sa scoilk seo. Is aoibhinn liom an scoil seo mar tá a lán cairde agam.

Ábhar Scoile

  • Tá seacht n-abhar scoile agam. Déanaim Gaeilge, Béarla, Spáinnis, Ealaín, Bitheolaíocht, Ceimic agus Matamaitic.
  • Is í an Ghaeilge an t-Abhar is fearr liom mar is ábhar dúshlánach é agus ba mhaith liom Gailge líofa a labhairt la éigin. Ceapaimse, is teanga an-suimiúil ar fad é. Tá an múinteoir an-deas, cairdiúil agus greannmhar. Is duine an-tuisceanach í freisin. Sílimse go bhfuil an t-abhar simplí agus go hiondúil faighim torthaí maithe i gcónaí san ábhar seo. Ní faighim an iomarca obair bhaile agus ní drochrud é seo.

Áiseanna

Tá na háiseanna spóirt go maith. Tá a lán áiseanna spóirt again. Tá halla spoírt, cúirt cispheille, cúirt badmantan agus go leor eile. Tá seomrai ranga breatha againn, dha sheomraí ealaíne, dha seomraí ríomhairí, seomra ceoil, leabharlann agus tri sheomraí eolaíochta.

Rialacha

Gan amhras, tá siad dian ar chúrsaí smachta sa scoil seo. Sílim go bhfuil an iomarca rialacha sa scoil. Níl cead againn guma coganta a ithe ar scoil, iarrtar orainn a bheith poncúil, agus bíonn orainn éide scoile a chaitheamh. Chaithimid léine ban, briste liath, geansaí dubhghorm, carabhat, stocaí agus bróga dubh.