StudyNotes.ie

An bhfuil mórán fadhbanna sóisialta againn na laethanta seo?
Ára stop! Tá a lán fadhbanna sósialta againn in Éirinn, an dtuigeann tú? Cuirim i gcás foréigean, difhostaíocht, mí-úsáid drugaí, mí-úsáid an alcóil. Ar ndóigh, anuas air sin tá an choiriúlacht, an ciníochas.. Dia ár sábháil!

Cén fáth a bhfuil foréigean againn sa tír?
Ar ndóigh, is iomai cúis atá le foréigean a bheith inár measc. An dtuigeann tú?, tá baint mhór ag an bhfadhb seo le cúrsaí eacnamaíochta, mar shampla. Ach, cogar, ná fág ceist na bochtaineachta agus na díhotaíochta as an áireamh. Nuair a bhí an Tíogar Ceilteach beo, bhí an tír seo ag dul ó neart go neart, ta fhios agat, ach níreaibh an saibhreas nua seo á roinnt, dairire. An dtuigeann tú?, cruthaíonn an bhochtaineacht/ an dífhostaíocht fearg agus frustrachas i measc daoine. Bíonn fonn orthu díoltas a bhaint amach ar chuine nó ar dhream éigin. Sin agat an príomhchúis atá leis an bhforéigean sa tír seo.

Cé chomh dona agus atá cúrsaí faoi láthair?
Dia ar sábháil, tá an foreigean níos measa ná riamh. Sin í an fhírinne ghlan! Caithfear rud éigin a dhéanamh chun an fhadhb seo a réiteacht. Mura ndéantar beart anois, rachaidh an scéal in olcas. Beimid ar fad thíos leis má tharlaíonn sin. Mise á rá leat!