StudyNotes.ie

Notes on JC short story Spas?

Spás

 •   Rinne mé stáidéar ar an scéal ‘Spás’ le Michael O Ruairc. 
 •  Is é téama ____________________ an téama is láidre sa scéal seo. 
 •  Gan dabht, feictear go leor samplaí den mhothúchán/ téama/ tréith tríd an scéal seo. 
 •  Ag tús an scéil, bhí Padraigín sona sásta lena saol sa bhaile agus ar scoil.
 •  Bhí a spás féin aici. 
 •  Sa bhaile, bhí a seomra codlata féin aici freisin. 
 •  Mar sin, bhí sí abálta léamh nó éisteacht leis an raidió aon uair ba mhaith léi. 
 •  Ach trí mhí ó shin, rugadh a deartháir óg Peadar agus dá bhrí sin, tháinig athrú ollmhór ar a saol. 
 •  Anois, caithfidh sí a seomra codlata a roinnt lena deirfiúr agus mar sin, níl aon phríomháideacht aici. 
 •  Caithfidh sí dul ina codladh ag a deich a chlog ag an deireadh seachtaine. 
 •  Anuas air seo, dúisíonn Aoife í ag a seacht a chlog ar maidin lena playstation glórach. 
 •  Cuireann sí isteach uirthi. 
 •  Chomh maith leis sin, ní féidir léi stáidéar a dhéanamh freisin mar bíonn Peadar ag caoineadh agus ag gol an t-am ar fad. 
 •  Níl aon faoiseamh aici ar scoil freisin. 
 •  Bogadh í go barr an ranga mar bhí sí ag féachaint amach an fhuinneog. 
 •  Bhí spás aici ag bun an ranga. 
 •  Níl Pádraigín sásta ar scoil, ní maith léi staidéar a dhéanamh. 
 •  Cuireann a tuismitheoirí a lán brú uirthi freisin. 
 •  Is dócha go bhfuil sí i ndeireadh na feide freisin. 
 •  Ní raibh sí sásta lena saol ghrá freisin. 
 •  Bhuail sí le buachaill álainn darb ainm Diarmuid an samhraidh seo chaite nuair a d’fhan sí lena seanmháthair faoin tuath. 
 •  Nuair a chuaigh sí ar ais go dtí an chathair, chuir a tuismitheoirí stop léi ag scríobh litreacha chuige. 
 •  Mar sin, bhí a croí briste agus bhí brón an domhain uirthi. 
 •  Is léir ó na pointí thuas go bhfuil ………………….. le feiceáil sa scéal seo.

 Spás: Eocharfhocail B) Cuir Béarla ar na focail seo a leanas 

➢ Faoiseamh: ________________________________ 

➢ Croí briste: _________________________________

 ➢ Brú: _______________________________________ 

➢ Caithfidh sí: _________________________________ 

➢ A seomra codlata a roinnt: ______________________ 

➢ Glórach: _____________________________________ 

➢ Cuireann sí isteach uirthi: ________________________ 

➢ Faoin tuath: __________________________________