Skip to main content
Unfortunately, portal is currently in readonly mode. You cannot post answers or questions.

Lc Irish
3 followers
0 questions
5 posts

Do you have questions about Lc Irish?

Log in to ask questions about Lc Irish publicly or anonymously.

Frásaí

 

Share Notes
Lc Irish

Oisín i dTír na nÓg - Téama

I mo thuairim mhacánta, is é grá an téama is mó sa phíosa fínscéalta (mythology) seo. Tá cúpla saghais grá le feiscint anseo. Ar an gcéad dul síos, tá an grá romansúil go mór chun tosaigh, go háirithe sa chaidreamh speisialta idir Niamh agus Oisín. Tá sé soléir go raibh sí i ngrá leis mar rinne sí turas fada chun buaileadh leis. Bhain an lánúin (couple) suilt as a saol i dtír na nÓg, agus chaith said an t-am ag ceiliúradh agus ag spaisteoreacht agus níor imigh siad san aois (they didn’t age). Bhí said ar mire le háthas. Ar... (More)

Share Notes
Lc Irish

Oisín i dTír na nÓg - draíocht agus áibhéal

Tá an tréith seo le fáil tríd an scéil ar fad. Mar shampla, tá an capall bán in ann eitilt, i dtír na nÓg ní thagann meath nó aois (age or decline) ar éinne agus ní raibh trí chéad fear in ann cloch amháin a bhogadh! Is dócha go raibh samhlaíocht (imagination) iontach ag an údar. 

Share Notes
Lc Irish

Oisín i dTír na nÓg - Críostaíocht

Nuair a tháinig na manaigh (the monks) go hÉireann scríobh siad síos na finscéalta págánach áitiúil. Ansin d’athraigh siad iad chun na gnáthdaoine (ordinary people) a iompú (to convert). Mar shampla, sa scéal seo, buaileann Oisín le Naomh Phádraig, an chéad bhall de na críostaithe in Éirinn. Cuireann sé beannacht ar Oisín.