StudyNotes.ie

I mo thuairim mhacánta, is é grá an téama is mó sa phíosa fínscéalta (mythology) seo. Tá cúpla saghais grá le feiscint anseo. Ar an gcéad dul síos, tá an grá romansúil go mór chun tosaigh, go háirithe sa chaidreamh speisialta idir Niamh agus Oisín. Tá sé soléir go raibh sí i ngrá leis mar rinne sí turas fada chun buaileadh leis. Bhain an lánúin (couple) suilt as a saol i dtír na nÓg, agus chaith said an t-am ag ceiliúradh agus ag spaisteoreacht agus níor imigh siad san aois (they didn’t age). Bhí said ar mire le háthas. Ar an dara dul síos, tá grá clainne suntasach sa scéal seo. Bhí cuimhní deasa (nice memories) ag Oisín, ag baint leis na huaire a chaith sé ag seinm ceoil, ag seilg agus ag dul i mbun comhraic lena dhaid. Mhothaigh sé uaidh a athair. (He missed his dad). Dá bhrí sin, bheartaigh sé chun cuairt a thabhairt air, in Éirinn. Mar fhocail scoir, tá samplaí de grá áite sa scéal seo (love of place). Rugadh agus togadh Oisín in Éirinn agus is léir go raibh sé faoi gheasa ag an tuath (spellbound). B’aoibhinn leis na cnoic, na habhainn agus na machairí móra fairsinge (the wide open plains). Bhí brón ar a chroí chun a áit dúchais (native place) a fhágáil. Áfach, nuair a shroich sé ar thír na nÓg, thit sé i ngrá leis freisin. San áit draíochtúil sin, bhí na crainn lán le torthaí (trees full with fruit)