Skip to main content
Ask Questions
JC Gaeilge
Carlie-Anne
Asked a question 2 years ago

Does anyone have notes on the poem 'An Ghealach' by Caitríona Ní Chléirchín?

Where am I?

In StudyNotes.ie you can ask and answer questions and share your experience with others!

Dán grá is ea an dán seo.

•Ní grá daonna atá i gceist ach grá don dúlra.

•Tá an file i ngrá leis an ngealach

•Insíonn sí dúinn faoi thuras a rinne sí faoi sholas na gealaí.

•An oíche a bhí ann.

•Bhí sí ag siúl ar an mbóthar sa dorchadas agus bhí sí ina haonar.

•Ní raibh sí uaigneach mar bhí a cara léi – an ghealach sa spéir.

•Bhí sí faoi dhraíocht ag an ngealach.

•Eispéireas mistiúil a bhí ann.

•Feicimid a grá d’áilleacht an dúlra agus cé chomh sona agus áthasachis atá sí.

 

I mo thuairim is é áilleacht an dúlra, téama an dáin seo.

•Is léir go bhfuil grá mór ag an bhfile don dúlra.

•Taitníonn léi dul amach ag siúl san oíche ina haonar

•Tá grá aici don dúlra agus tugann sí ‘cara’ uirthi.

 

Déanann an file pearsantú ar an ngealach sa dán seo.

•Labhraíonn sí faoin ngealach mar a labhraítear faoi dhuine daonna.

•Tugann sí ‘mo chara’ ar an ngealach

•Labhraíonn an file faoin’a haghaidh’ agus í ag tagairt do dhromchlá nagealaí.

•Tugann sí ‘mo spéirbhean’ ar an ngealach. Ciallaíonn ‘spéirbhean’ bean álainn (agus bean sa spéir)

•Tugann sí ‘mo chroí rúnda’ ar an ngealach. Ciallaíonn sé sin go bhfuilsí i ngrá leis agus faoi dhraíocht ag an ngealach

Cruthaíonn sí a lán íomhanna suntasacha den ghealach.

•Sa chéad líne faighimid íomhá d’áilleacht na gealaí nuair a ghlaonn sí‘banríon na spéartha’ uirthi.

•Osclaíonn an dán le híomhá suntasach d’áilleacht na gealaí nuair a ghlaonn sí ‘banríon na spéartha’ uirthi.

•Ansin cruthaíonn sí íomhá mhistéireach den ghealach nuair a thugannsí ‘réalt rúnda’ uirthi.

•Agus faighimid íomha álainn de sholas na gealaí agus í ‘thar phairc is chrainn’ ag eitilt agus ag scaipeadh scáileanna.

•Críochnaíonn sí le híomhá den ghealach ag tabhairt barróige don tír.

hope that helps x

Question Stats

8,174 views
2 followers
Asked a question 2 years ago
Views this month