StudyNotes.ie

Stakeholders / Geallsealbhóirí

'People who have an affect on how a business is run'

X English Irish
1. Entrepreneurs Fiontraí
2. Investors Infheisteoirí
3. Employees Fostaithe
4. Managers Bainisteoirí
5. Producers Táirgeoirí
6. Customers Tomhaltóirí
7. Suppliers Soláthraithe
8. Government An Rialtas

Entrepreneurs / Fiontraí

People who turn ideas into a business / Na duine a athraíonn smaoineamh go dtí gnó.

  • Bill Gates, founder of Microsoft.
  • Mark Zuckerberg, the founder of Facebook.
  • Jeff Bezos, founder of Amazon.
  • Pat McDonagh, founder of Supermacs

Investors / Infheisteoirí

People who give finance to the business, can be in forms of :

  • Owners' capital : Money invested by people, they then become part owners of the business.
  • Loan capital : Finance provided by bank or other lenders and needs to be repaid.
  • Grants : A gift of money that doesn't need to be repaid as long as certain conditions are met.

Duine a thugann maoiniú don gnó :

  • Caipteal an úinéir
  • Iasacht 
  • Deontas ón Rialtas

Employees / Fostaithe 

The staff of a business  / Na daoine a oibríonn sa ghnó

Managers / Bainisteoirí

People who are responsible for the running of a business and achieving its goals / Daoine atá freagrach as gnó a rith agus a spriocanna a bhaint amach

Producers and Suppliers / Táirgeoirí agus Soláthraithe

Suppliers supply the producers with the raw materials needed. Producers use those materials to create products to sell to consumers. / Soláthraíonn soláthróirí na hamhábhair atá ag teastáil do na táirgeoirí. Úsáideann táirgeoirí na hábhair sin chun táirgí a chruthú le díol le tomhaltóirí.

Consumers / Tomhaltóirí

People who buy goods and services for their own use (customers buy for their own use or for resale). / Daoine a cheannaíonn earraí agus seirbhísí dá n-úsáid féin (ceannaíonn custaiméirí dá n-úsáid féin lena n-athdhíol).