Cé mhéad duine an teaghlach atá difostaithe?
Bhuel, mar is eol duit féin, Níl aon duine sa teaghlach atá difhostaithe. Is altra í mo mham agus is innealtoir é mo dhaid. An dtuigeann tu? Agus nil aon phost ar mo dheirfiur mar tá si ag freastail ar ollscoil.

Cén post ba mhait leat féin a bheith agat sa todhchaí?
Ha! Bhí mé ag súil leis an gceist sin. Ceist mhaith, gan dabht ar bith. Bhuel creid é nó ná creid, ba mhaith liom a bheith i m’ailtire. Ta me ag iarraidh a bheith ag obair in oifig an dtuigeann tu? Bheadh an obair spéisiúil agus taitneamhach. Cinnte bheadh sé deacair, ach ar a laghad, ni bheadh sé leadranach. Caithfidh tú a bheith cliste agus tuisceanach, i mo thuirim pearsanta féin.

Cén traenáil a chaithfidh tú dhéanamh?
Bhuel, mar a dearfa, ceidh orm céim ollscoile a dhéanamh agus diplóma go dtí Coláiste ná hOllscoile, Báile Athá Cliath agus caithfidh mé cuig bhliain ann, an dtuigeann tu? Ansín beidh post agam, in oifig.

Cad é staid na tíre faoi lathair?
Ó, a dhiabhail! Cad é staid na tíre? a leithéid de cheist! Bhuel, mar is eol duit tá an tír i ndroch-chaoi! Tá geilleagar na tíre ag titim as a chéile agus ta na bainc scriosta! Chomh maith leis sin, tá luach tithe tite go toinn poill. Anuas air sin, tá monarchanna ag dúnadh gach lá agus tá daoine ag cailliunt a gcuid post. Dáirire, tá muintir na hEireann in ísle brí

An fadhb mhór i an imirce sá lá ata inniu ann?
Ó, a dhiabhail! D’fheadfá a rá! Fadhb mhor is ea an imirce sa lá atá inniu ann, faraor. Gach lá tá daoine ag fágáil na tíre agus ag dul thar lear ag lorg oibre. Ar ndoigh, tá an imirce ar ais mar tá An Tiogar Ceilteach marbh. Ta an ráta dífhostaíochta ag leibhéal scanrúil agus tá sé an-deacair teacht ar phost. Is bocht an sceal é!