Cad é do mheas ar an gCóras Oideachais sa tír seo?
Ó, Dia ar sábháil. Nil meas ag éinne ar an gcóras oideachais sa tír seo, an bhfuil ‘fhios agat? Sin í an fhírinne ghlan! Tá sé thar a bheith lochtach, an dtuigeann tú? Tá an cineál oideachais atá ar fáil anseo thar a bheith easnamhach leis an bhfirinne a rá. Agus, dáiríre, tá córas na bpointí craiceáilte.

Céard faoin gcuraclam?
Ára stop! An bhfuil ‘fhios agat, tá béim rómhor ar árbhair acadúla sa churaclam. Níl go leor béime ar fhorbairt phearsanta, mar shampla. Cogar, ní réitíonn an Ardteist thú do shaol na hoibre. Bímid in ann anailís a dhéanamh ar chán, ach ní bhímid in ann plocóid a athrú!