Skip to main content

LC Gaeilge
LC Gaeilge
10,820 followers
1 question
16 posts

Do you have questions about LC Gaeilge?

Log in to ask questions about LC Gaeilge publicly or anonymously.

Share Notes
LC Gaeilge

Irish Oral: Laethanta Saoire – Sample Questions & Answers

An ndeachaigh tú ar saoire anuraidh?

Cinnte. Bhuel, más buan mo chuimhne, chuaigh mé go dtí an Fhrainc ar feadh coicíse anuraidh. Cheannaigh Mam an ticéad ar líne. Chuaigh mé ar eitleán agus bhain me an taitneamh as. Dala an sceil, thaistil muid le hAer Lingus. D’fhágamar Éire maidin Dé Luain agus shroicheamar An Fhrainc ar an mhean lae. Creid é no na creid, bhí an turas an-fhada. Bhí an eitlean plódaithe ach compordach go leor. Bhí me ag fanacht faoin tuath agus bhí an áit go hálainn. Mar is eol duit fein, bhí na daoine cairdiúil freisin. Lig me... (More)

Share Notes
LC Gaeilge

An t-Earrach Thiar: “Maoithneachas na deoraí agus é ag caitheamh I ndiaidh a bhaile dúchas is ábhar don dán seo”

“Maoithneachas na deoraí agus é ag caitheamh I ndiaidh a bhaile dúchas is ábhar don dán seo”

Aontaím go huile is go hiomlán leis an ráiteas thuasluaite seo. Cruthaíonn an file pictiúr an-rómansúil sa dán seo. Bhraith sé uaidh saol ciúin Árann. Dar leis an bhfile tá Inis Mór foirfe, tá sé cosúil le neamh de shaghas éigin. Cumhnaíonn sé ar laethanta a óige le grá agus le hómós. Mar shampla bhí an aimsir go bréa agus bhí an fharraige iontach séimh sa dán “I mbrothall lae”. Chomh maith le sin baineann gach íomha leis an duine ag comhoibriú leis... (More)

Share Notes
LC Gaeilge

Géibheann - Caitlín Maude - Téama an Dáin

(I was examined on the main themes of Géibheann and I was awarded 88%/H2 for this answer)

Is é easpa saoirse nó daoirse phríomhthéama sa dán seo. Úsáideann an fhile Caitlín Maude codarsnacht láidir sa dáin. Tá dhá íomhá tábhachtach ann. Bhí Caitlín Maude ag caint linn faoin daoirse a mhothnaíonn sí ina saol mar bhean nó mar fhile í.

Sa chéad cuid den dán, bhí néamhspláchas agus bród ag an ainmhí allta mar bhí sé saor. Deir sé linn go raibh sé ábalta chroith "crainnte na coille" lena gháir. Bhí sé an rí sa teochrasa agus bhí fhois aige... (More)

Share Notes
LC Gaeilge

Irish Oral Conversation Fillers

You don’t have to include all of these in your orals, but to make your conversation look natural during the orals, you should use some of these fillers. The more fillers you use, the more the examiner will be impressed with you.

  • Is mór an scannal é: It’s a great scandal
  • Sín í an fhírinne ghlan!: That’s the plain truth
  • Is bocht an sceal é: It’s a disgrace
  • Nuair a smaoiníonn: When you think of it
  • Is iontach an rud é: It’s a great thing
  • Bhuel: Well
  • Ó, a dhiabhail!: Gosh!
  • Ar a laghad: At least
  • A thiarcais!: Oh jeepers!... (More)