Skip to main content

LC Gaeilge
LC Gaeilge
10,921 followers
2 questions
44 posts

Do you have questions about LC Gaeilge?

Log in to ask questions about LC Gaeilge publicly or anonymously.

Frásaí

 

Aural Exam Focused Listening Technique

This technique is thought to focus the listener even before hearing the tape and thus “subdue panic” and “increase exam productivity”. The technique can be summarised as follows:

  1. Read the instructions carefully (even though they always begin in the same manner, there is usually some information about the piece you will hear included also). Take this information into account when considering the likelihood of your answer.
  2. Read the questions, underlining the key words. Mentally recall or actually jot down the French for these words above the English questions.
  3. Now listen out for these or related words on the tape, your... (More)
Share Notes
LC Gaeilge

Modh Choinníollach

Cad a dhéanfá dá mbuafá an crannchur náisiúnta? (what would you do if you won the lotto?) 

Bheadh orm mo mhachnamh a dhéanamh (to consider) faoi sin. Bheinn thar a bheith (extremely) sásta dá dtarlódh a leithéid. An chéad rud a dhéanfainn ná screadaílfinn (scream) agus chuirfinn glaoch ar mo cháirde. Ansin thosóinn ag smaoineamh ar conas an t-airgead a chaitheamh. Rachainn ar saoire (on holiday) timpeall an domhain. Ba bhreá liom carr nua nó teach nua a cheannach. Thabharfainn airgead do na daoine bochta agus cheannóinn bronntanais (presents) do mo cháirde.

Share Notes
LC Gaeilge

Sraithpictiúr 8

Tosóidh mé leis an gcéad phictiúr. Sa phictiúr seo, feicimid beirt chailíní i dteannta a chéile ar shráid truaillithe. Tá an áit bun os cionn. Tá na boscaí bruscair ag cur thar maoil agus tá bruscair caite ar fud na háite. Tá an chuma ar an scéal nach bhfuil na cailíní sásta. Deir Siobhán, an cailín leis an gruaig fhionn, go bhfuil an sráid déistineach ar fad! Aontaíonn Máire, an cailín leis an gruaig dhubh, léi. Caithfear feabhas a chur ar chuma na háite gan dabht.

Leanfaimid ar aghaid go dtí pictiúr a dó. An lá dar gcionn, eagraíonn Máire... (More)