Skip to main content

Junior Certificate
Junior Certificate
17 followers
3 questions
3 posts

Do you have questions about Junior Certificate?

Log in to ask questions about Junior Certificate publicly or anonymously.

Share Notes
JC Gaeilge

Gleann Alainn Notes

Téamaí an drama

1.An timpeallacht

Is é an timpeallacht téama an drama seo- truailliú na timpeallachta agus tábhacht na timpeallachta.

Sa drama seo, téann grúpa daoine óga chuig áit álainn ar phortach. Tá radharc álainn ar loch agus sliabh chun péintéireacht a dhéanamh den tírdhreach álainn. Feiceann said málaí plaisteacha, adhmad agus bruscar ar bhruach an locha sa ghleann álainn .Cuireann sé sin isteach go mór orthu.

Téann na daoine óga I bhfolach chun breith ar na daoine atá ag dumpáil an bhruscair in aice an locha. Tagann beirt fhear, mar atá, Séamus Dubh agus Peadairín, agus tosaíonn said ag... (More)

Share Notes
JC Geography

Drilling and its Economic and Environmental impacts.

Drilling: 

process involves boring down into the earth's crust to extract oil or gas. When drilling takes place, oil or gas are pumped to the surface. this can happen at land or sea.

 

Environmental impacts: 

Onshore/offshore oil spills

 • Damage to local environment.
 • Pollute water.
 • Kill animals: ingestion or cover their bodies.

 

Economic impacts: 

Corrib Oil and Gas Field: Mayo

 • Investment: 4.3 billion euros 
 • Full production provides: 60% of Irelands gas needs.
 • Supply fuel up to 20 years.
 • More than 6,000 people were involved in bringing Corrib gas to market.
 • 22 million euros was invested in local road upgrades.
Share Notes
JC Gaeilge

Spás le Míchéal Ó Ruairc- Summary Notes

 • Is gearrscéal é seo faoi dhéagóir darb ainm Pádraigín.
 • Tá sí ina suí ina seomra ranga ag brionglóideach.
 • Tá sí smaoineamh ar na hathruithe móra atá tar éis tarlú ina saol.
 • Rugadh a deartháir óg, Peadar, cúpla mí ó shin.
 • Roimhe sin, bhí a seomra féin aici.
 • Anois, áfach, tá sí roinnt seomra lena deirfiúr Aoife.
 • Faraor, níl sí sásta leis an athrú seo.
 • Ní réitíonn sí le hAoife.
 • Níl príobháideacht aici anois.
 • Mothaíonn sí nach bhfuil aon spás aici ina saol.
 • Sa seomra ranga, bhíodh spás aici go dtí le déanaí.
 • Faraor, dúirt an múinteoir go mbíodh sí i... (More)

Spás

 • Rinne mé stáidéar ar an scéal ‘Spás’ le Michael O Ruairc.
 • Is é téama ____________________ an téama is láidre sa scéal seo.
 • Gan dabht, feictear go leor samplaí den mhothúchán/ téama/ tréith tríd an scéal seo.
 • Ag tús an scéil, bhí Padraigín sona sásta lena saol sa bhaile agus ar scoil.
 • Bhí a spás féin aici.
 • Sa bhaile, bhí a seomra codlata féin aici freisin.
 • Mar sin, bhí sí abálta léamh nó éisteacht leis an raidió aon uair ba mhaith léi.
 • Ach trí mhí ó shin, rugadh a deartháir óg Peadar agus dá bhrí sin, tháinig athrú ollmhór ar... (More)