Skip to main content

Junior Certificate
Junior Certificate
22 followers
4 questions
3 posts

Do you have questions about Junior Certificate?

Log in to ask questions about Junior Certificate publicly or anonymously.

Share Notes
JC Gaeilge

Sample answer for Stadeolaíocht by Marcus Mac Conghail

Téama an Dáin

  • Ceapaim gurb é 'tionchar an fhóin chliste' an príomhthéama sa dán 'Stadeolaíocht'.
  • Úsáideann an file scéal gearr greannmhar chun teachtaireacht thábhachtach a thabhairt dúinn.
  • Tá an file ag rá go mbímid ag cailleadh amach ar go leor rudaí tábhachtacha sa saol mar bímid sáite san fhón cliste.
  • Cailleann an file an bus mar tá sé sáite ina fhón cliste.
  • In áit ceist a chur ar dhuine, seiceálaimíd gach rud ar Google.
  • Ba cheart dúinn an fón a chur i leataobh agus féachaint ar an saol atá thart orainn.
  • Gan dabht, tá tionchar mór ag an bhfón cliste... (More)

French Phrases

Apres Ca - After doing that…

Je dirais que - I would say that

c’est pas du tout le cas- that's not the case

Il faut regarder les choses du bon cote - One must look on the bright side of things

Qui vivra verra - time will tell

on a l'embarras du choix quant à... - one is spoilt for choice with regards to..

si j'avais su - if i had known (ending, pluperfect, conditional)