Skip to main content

Daniel Paul
Daniel Paul Super User
333
StudyNotes.ie

StudyNotes.ie - An online community of second level students & teachers.
 

I initially created StudyNotes.ie when I was doing my leaving certificate to share my revision notes with my friends. Since then it has taken off to be a popular website among secondary school students and has been totally redesigned and rebuilt as an online community. 

Do you have questions for Daniel Paul?

Log in to ask Daniel Paul questions publicly or anonymously.

Cuireadh Chun Cainte: Irish oral exam preparation help

http://www.youtube.com/embed/EPJJgkGMqss

“Tugann an clár seo léargas do mhúinteoirí agus do dhaltaí ar cad le bheith ag súil leis sa scrúdú agus cén struchtúr a bheidh air. Cuirfidh an ghné seo na daltaí ar a suaimhneas agus iad ag ullmhú don scrúdú. Tá an clár seo oiriúnach do dhaltaí ag gach leibhéal cumais mar go mbeidh comhairle phraiticiúil ann maidir le conas na botúin choitianta a sheachaint agus le cumarsáid éifeachtach a dhéanamh leis an scrúdaitheoir. Tá cuid den chlár dírithe ar dhaltaí a bhfuil Gaeilge líofa acu le cuidiú leo cur lena líofacht, lena stór focal agus lena scileanna cumarsáide roimh an scrúdú.”

This program provides insight to teachers and students on what to expect in the exam and how it will be structured. This feature will ease the students in preparing for the exam. This program is suitable for students of all abilities as a practical advice on how to avoid common pitfalls and effective communication with the examiner. Part of the program is aimed at students who are fluent in Irish to help build their fluency, their vocabulary and communication skills before the exam.

 

Poems for the Irish oral exam read aloud

The presenter, Marcus Lamb, reads each of the poems on the syllabus so that pupils can practice along with him.

Géibheann le Caitlín Maude

http://www.youtube.com/embed/m9nXPwz66GM

Mo Ghrá-sa (Idir Lúibíní) le Nuala Ní Dhomhnaill

http://www.youtube.com/embed/h55fdru6-uE

Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne

http://www.youtube.com/embed/jROS5inp25Q

An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin

http://www.youtube.com/embed/zEwnvzIbGeA

An Spailpín Fánach

http://www.youtube.com/embed/s-ZfBHHEafQ

 

Logarithms – Explained

What are logarithms and why are they useful? Get the basics on these critical mathematical functions — and discover why smart use of logarithms can determine whether your eyes turn red at the swimming pool this summer.

http://www.youtube.com/embed/zzu2POfYv0Y

Introduction to Logarithms

https://youtu.be/mQTWzLpCcW0

 

Introduction to Complex Numbers

Algebra: Solving a Log Equation

Simultaneous Equations One Linear and One Quadratic

Introduction to Algebra for Leaving Cert Project Maths Higher

Finding constants in a polynomial given factors

How to factorise a cubic polynomial

Complex Number 2013 Sample Paper HL Q1 Solution