Skip to main content

Join your FREE online community of students & teachers

Share Notes
JC Gaeilge

Sample answer for Stadeolaíocht by Marcus Mac Conghail

Téama an Dáin

  • Ceapaim gurb é 'tionchar an fhóin chliste' an príomhthéama sa dán 'Stadeolaíocht'.
  • Úsáideann an file scéal gearr greannmhar chun teachtaireacht thábhachtach a thabhairt dúinn.
  • Tá an file ag rá go mbímid ag cailleadh amach ar go leor rudaí tábhachtacha sa saol mar bímid sáite san fhón cliste.
  • Cailleann an file an bus mar tá sé sáite ina fhón cliste.
  • In áit ceist a chur ar dhuine, seiceálaimíd gach rud ar Google.
  • Ba cheart dúinn an fón a chur i leataobh agus féachaint ar an saol atá thart orainn.
  • Gan dabht, tá tionchar mór ag an bhfón cliste... (More)

French Phrases

Apres Ca - After doing that…

Je dirais que - I would say that

c’est pas du tout le cas- that's not the case

Il faut regarder les choses du bon cote - One must look on the bright side of things

Qui vivra verra - time will tell

on a l'embarras du choix quant à... - one is spoilt for choice with regards to..

si j'avais su - if i had known (ending, pluperfect, conditional)