Skip to main content

Join your FREE online community of students & teachers

‘Daideo’ le Áine Ní Ghlinn

 • Liam
 • Buachaill óg ó theaghlach foréigneach (a violent household) is ea Liam.
 • Is mac dílis (loyal) grámhar (loving) é.
 • Is buachaill cineálta (kind) féin-íobartach (self-sacrificing) é agus tá sé ag iarraidh go mbeidh a Mham sona.
 • Is duine tuisceanach (understanding) é freisin mar bíonn trua (pity) aige don seanduine nuair a chloiseann sé a scéal brégach.
 • Tá Liam cliste (clever) freisin.
 • Ach is buachaill soineanta (naive) somhealta (gulliable) é Liam chomh maith.
 • Tá an rud dhéannan sé amaideach (foolish) agus contúirteach (dangerous).
 • Imíonn sé le duine nach bhfuil aithne dá laghad aige air murach (if... (More)
Share Notes
JC Science

The digestive system - chapter notes

Climate Change

 • Climate is patterns of weather conditions in a large area over a long period time.
 • The sun sends out heat and light energy.
 • Some travels through the atmosphere where it is absorbed by the lands and the oceans.
 • The atmosphere is a layer of gases that surrounds the Earth. It protects Earth from the sun's harmful radiation and keeps the planet warm enough for life to exist.
 • Gases in the atmosphere known as greenhouse gases trap some of the heat energy so that it is not too hot during the day and not too cold during the night.
 • Greenhouse gases... (More)