Skip to main content

Join your FREE online community of students & teachers

‘Daideo’ le Áine Ní Ghlinn

  • Liam
  • Buachaill óg ó theaghlach foréigneach (a violent household) is ea Liam.
  • Is mac dílis (loyal) grámhar (loving) é.
  • Is buachaill cineálta (kind) féin-íobartach (self-sacrificing) é agus tá sé ag iarraidh go mbeidh a Mham sona.
  • Is duine tuisceanach (understanding) é freisin mar bíonn trua (pity) aige don seanduine nuair a chloiseann sé a scéal brégach.
  • Tá Liam cliste (clever) freisin.
  • Ach is buachaill soineanta (naive) somhealta (gulliable) é Liam chomh maith.
  • Tá an rud dhéannan sé amaideach (foolish) agus contúirteach (dangerous).
  • Imíonn sé le duine nach bhfuil aithne dá laghad aige air murach (if... (More)
Share Notes
JC Science

The Cell - Chapter Notes

Share Notes
JC Science

The digestive system - chapter notes

Share Notes
JC History

Becoming a Knight in Medieval Times

Stage 1: Page

Once a boy reached the age of seven, he would be sent to live with a another lord and his family; this was known as fostering. He would then learn to ride a horse, use a sword, sing, manners and dance.

Stage 2: Squire

At 14, the boy started to learn to fight on horseback. He would accompany the lord into battle, look after his horse and weapons and help the lord dress for battle and tournaments.

Stage 3: Knight

At 21, the boy was eligible to become a knight. He spent the night before the ceremony... (More)