Skip to main content
Unfortunately, portal is currently in readonly mode. You cannot post answers or questions.

Join your FREE online community of students & teachers

JC Gaeilge
JC Gaeilge

Share Notes
JC Gaeilge

Gleann Alainn Notes

Téamaí an drama

1.An timpeallacht

Is é an timpeallacht téama an drama seo- truailliú na timpeallachta agus tábhacht na timpeallachta.

Sa drama seo, téann grúpa daoine óga chuig áit álainn ar phortach. Tá radharc álainn ar loch agus sliabh chun péintéireacht a dhéanamh den tírdhreach álainn. Feiceann said málaí plaisteacha, adhmad agus bruscar ar bhruach an locha sa ghleann álainn .Cuireann sé sin isteach go mór orthu.

Téann na daoine óga I bhfolach chun breith ar na daoine atá ag dumpáil an bhruscair in aice an locha. Tagann beirt fhear, mar atá, Séamus Dubh agus Peadairín, agus tosaíonn said ag... (More)

‘Daideo’ le Áine Ní Ghlinn

  • Liam
  • Buachaill óg ó theaghlach foréigneach (a violent household) is ea Liam.
  • Is mac dílis (loyal) grámhar (loving) é.
  • Is buachaill cineálta (kind) féin-íobartach (self-sacrificing) é agus tá sé ag iarraidh go mbeidh a Mham sona.
  • Is duine tuisceanach (understanding) é freisin mar bíonn trua (pity) aige don seanduine nuair a chloiseann sé a scéal brégach.
  • Tá Liam cliste (clever) freisin.
  • Ach is buachaill soineanta (naive) somhealta (gulliable) é Liam chomh maith.
  • Tá an rud dhéannan sé amaideach (foolish) agus contúirteach (dangerous).
  • Imíonn sé le duine nach bhfuil aithne dá laghad aige air murach (if... (More)

Frásaí