Skip to main content

Join your FREE online community of students & teachers

JC Gaeilge
JC Gaeilge

Frásaí

 

Dán grá is ea an dán seo.

•Ní grá daonna atá i gceist ach grá don dúlra.

•Tá an file i ngrá leis an ngealach

•Insíonn sí dúinn faoi thuras a rinne sí faoi sholas na gealaí.

•An oíche a bhí ann.

•Bhí sí ag siúl ar an mbóthar sa dorchadas agus bhí sí ina haonar.

•Ní raibh sí uaigneach mar bhí a cara léi – an ghealach sa spéir.

•Bhí sí faoi dhraíocht ag an ngealach.

•Eispéireas mistiúil a bhí ann.

•Feicimid a grá d’áilleacht an dúlra agus cé chomh sona agus áthasachis atá sí.

I mo thuairim is... (More)

Share Notes
JC Gaeilge

Gleann Alainn Notes

Téamaí an drama

1.An timpeallacht

Is é an timpeallacht téama an drama seo- truailliú na timpeallachta agus tábhacht na timpeallachta.

Sa drama seo, téann grúpa daoine óga chuig áit álainn ar phortach. Tá radharc álainn ar loch agus sliabh chun péintéireacht a dhéanamh den tírdhreach álainn. Feiceann said málaí plaisteacha, adhmad agus bruscar ar bhruach an locha sa ghleann álainn .Cuireann sé sin isteach go mór orthu.

Téann na daoine óga I bhfolach chun breith ar na daoine atá ag dumpáil an bhruscair in aice an locha. Tagann beirt fhear, mar atá, Séamus Dubh agus Peadairín, agus tosaíonn said ag... (More)

Share Notes
JC Gaeilge

Sample answer for Stadeolaíocht by Marcus Mac Conghail- The Title

Teideal an Dáin

  • Níor thuig mé teideal an dáin seo nuair a léigh mé é ar dtús. Nuair a léigh mé an dán cúpla uair, thuig mé an teideal.
  • Ba mhaith leis an file 'stad' a chur leis an teicneolaíocht agus is as sin a thagann an teideal 'stadeolaíocht'.
  • Tagraíonn an stad le 'stad an bhus' chomh maith.
  • Is teideal cliste agus oiriúnach é an teideal dar liom.