Skip to main content

Join your FREE online community of students & teachers

JC Gaeilge
JC Gaeilge

Share Notes
JC Gaeilge

Sample answer for Stadeolaíocht by Marcus Mac Conghail- The Title

Teideal an Dáin

  • Níor thuig mé teideal an dáin seo nuair a léigh mé é ar dtús. Nuair a léigh mé an dán cúpla uair, thuig mé an teideal.
  • Ba mhaith leis an file 'stad' a chur leis an teicneolaíocht agus is as sin a thagann an teideal 'stadeolaíocht'.
  • Tagraíonn an stad le 'stad an bhus' chomh maith.
  • Is teideal cliste agus oiriúnach é an teideal dar liom.
Share Notes
JC Gaeilge

Gleann Alainn Notes

Téamaí an drama

1.An timpeallacht

Is é an timpeallacht téama an drama seo- truailliú na timpeallachta agus tábhacht na timpeallachta.

Sa drama seo, téann grúpa daoine óga chuig áit álainn ar phortach. Tá radharc álainn ar loch agus sliabh chun péintéireacht a dhéanamh den tírdhreach álainn. Feiceann said málaí plaisteacha, adhmad agus bruscar ar bhruach an locha sa ghleann álainn .Cuireann sé sin isteach go mór orthu.

Téann na daoine óga I bhfolach chun breith ar na daoine atá ag dumpáil an bhruscair in aice an locha. Tagann beirt fhear, mar atá, Séamus Dubh agus Peadairín, agus tosaíonn said ag... (More)