Skip to main content

Join your FREE online community of students & teachers

JC Gaeilge
JC Gaeilge

Frásaí

 

Share Notes
JC Gaeilge

Gleann Alainn Notes

Téamaí an drama

1.An timpeallacht

Is é an timpeallacht téama an drama seo- truailliú na timpeallachta agus tábhacht na timpeallachta.

Sa drama seo, téann grúpa daoine óga chuig áit álainn ar phortach. Tá radharc álainn ar loch agus sliabh chun péintéireacht a dhéanamh den tírdhreach álainn. Feiceann said málaí plaisteacha, adhmad agus bruscar ar bhruach an locha sa ghleann álainn .Cuireann sé sin isteach go mór orthu.

Téann na daoine óga I bhfolach chun breith ar na daoine atá ag dumpáil an bhruscair in aice an locha. Tagann beirt fhear, mar atá, Séamus Dubh agus Peadairín, agus tosaíonn said ag... (More)

Litir samplach

Aural Exam Focused Listening Technique

This technique is thought to focus the listener even before hearing the tape and thus “subdue panic” and “increase exam productivity”. The technique can be summarised as follows:

  1. Read the instructions carefully (even though they always begin in the same manner, there is usually some information about the piece you will hear included also). Take this information into account when considering the likelihood of your answer.
  2. Read the questions, underlining the key words. Mentally recall or actually jot down the French for these words above the English questions.
  3. Now listen out for these or related words on the tape, your... (More)